Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym*** podstawą podjęcia i wykonywania transportu drogowego taksówką jest posiadanie licencji. Licencja wydawana jest na przedsiębiorcę oraz na odpowiednio oznaczony i wyposażony pojazd.

Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego, kierowca taksówki jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję .

Każda taksówka wyposażona jest w:

  • taksometr z kasą fiskalną,

lampę z napisem „TAXI”, umieszczoną na dachu taksówki.

Każda taksówka we Wrocławiu ponadto oznaczona jest:

numerem bocznym z napisem "WROCŁAW" na przednich drzwiach taksówki, po obu stronach pojazdu,

dwustronnym cennikiem umieszczonym na szybie prawych, tylnych drzwi,

informacją, dotyczącą organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych oraz posiadaniu przez kierowcę do wglądu regulaminu zarobkowego przewozu osób.

 

Korzystając z taksówki pamiętaj, że:

we Wrocławiu obowiązuje jedna strefa opłat za przewozy taksówkami, której obszar pokrywa się z obszarem zabudowanym Wrocławia.

W obszarze obowiązywania strefy obowiązują następujące, maksymalne taryfy opłat*:

Opłata początkowa –    

obejmująca zajęcie miejsca w taksówce

i należność za pierwszy odcinek drogi (1 km)                                         -    6.00 zł

Opłata za jeden kilometr na taryfie pierwszej ( 1 )                 

tj. od poniedziałku do soboty od 6.00 do 23.00                                       -    3.00 zł

Opłata za jeden kilometr na taryfie drugiej ( 2 )                                       

tj. od 23.00 do 6.00 oraz w niedziele i święta                                          -    4.50 zł

Stawka za jedną godzinę postoju                                                     -   25.00 zł

Powyższe wysokości stawek za kilometr mają charakter cen maksymalnych. Stosowane przez taksówkarza stawki za przewozy na obszarze Wrocławia nie mogą ich przekraczać.

 

Kierowca taksówki zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu kursu przewozu wydać pasażerowi paragon fiskalny lub na jego żądanie rachunek za przejazd.

Rachunek powinien zawierać w szczególności**:

  • datę wystawienia,
  • oznaczenie odbiorcy rachunku,
  • kwotę należności za przejazd,
  • pieczęć z danymi identyfikacyjnymi kierowcy (imię, nazwisko, adres, numer boczny taksówki).

Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany również do określenia w rachunku trasy przewozu. 

ZAŻĄDAJ WYDANIA PARAGONU !

www.wroclaw.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kalendarze trójdzielne Warszawa
Kalendarze trójdzielne Warszawa