REGULAMIN
 
§ 1
1. Na stronie internetowej pod adresem www.dobre-taxi.pl [Portal] instytucje, osoby prywatne [klient] umieszczają swoją reklamę wyłącznie za swoją zgodą. 
2. Klientami mogą być osoby fizyczne i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
3. Artykuły ogólne o wydarzeniach nie będące reklamą klienta umieszcza administrator bezpłatnie po przesłaniu na adres mailowy podany na stronie [ e-mail]
 
§ 2
1. Aby uzyskać reklamę w portalu Klient musi wysłać zgłoszenie drogą mailową
2. Po otrzymaniu wiadomości oraz potwierdzenia zapłaty Klient otrzymuje  od Administratora Portalu e-mail z informacją o umieszczeniu ogłoszenia
3. Formularz nie powinien zawierać danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
4. W procesie rejestracji należy podawać prawdziwe i kompletne dane.
 
§ 3
1. Umieszczenie danych w portalu jest możliwe za pomocą formularza internetowego 
2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Danych opublikowanych w portalu.
3. Klient zobowiązuje się nie umieszczać w ramach ogłoszenia, elementów niezwiązanych z treścią ogłoszenia. 
4. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail, czym wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.
5. Klient wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej związanej z obsługą Portalu.
6. Usuniecie z bazy danych jest możliwe jedynie po wyraźnej informacji w drodze korespondencji mailowej 
7. Klient ma obowiązek przestrzegania Regulaminu .
 
 
§ 4
1. Wysokość Abonamentu ustala się w formie ryczałtu według stawek wskazanych w cenniku, udostępnionym na stronie lub na prośbę udostępni administrator.
2. Na każdy Abonament wystawiana jest Faktura Vat, z terminem 7 dniowym przelewu.
3. Publikacja reklamy w portalu następuje po odnotowaniu przesłaniu potwierdzenia zapłaty lub odnotowania wpłaty.
4. W przypadku braku wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy, o ile Klient nie wypowiedział umowy w drodze pisemnej, Klient może wedle swojego uznania zakończyć reklamę, zawiesić jej obowiązywanie albo kontynuować jej obowiązywanie, obciążając Klienta za dalszą publikację oferty według stawek wynikających z Cennika. 
5. Na stronie obowiązuję wpis bezpłatny- jest to wpis, w którym znajdują się tylko nazwa placówki, adres, telefon, adres mailowy.
6. Wpis bezpłatny nie ma terminu ważności. Wprwadzić może go administrator i powiadomić o tym fakcie placówkę drogą mailową.
 
§ 5
1. Administrator publikuje ogłoszenie, w stanie jakim dostał od klienta, bez korekty tekstu oraz zdjęć.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze oraz oceny reklamy, oraz za zachowanie innych użytkowników i osób trzecich serwisu.
3. Komentarze wulgarne, SPAM, oraz naruszające czyjeś dobro osobiste będą usuwane  przez administratora lub na wniosek Klienta.
4. Administrator nie posiada żadnej gwarancji przydatności handlowej wykupienia reklamy przez klienta., z czym wiążę się brak odpowiedzialności finansowej.
5. W żadnym wypadku Administrator oraz portal nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści.
6. Administror ma prawo usunąć komentarz pod warunkiem niewpisania adresu mailowego lub celowego błędnego adresu e-mail w danych komentarzach.
7. W przypadku chęci skasowania komentrza, opinii, taką informację należy zgłosić pod adresem  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  wraz ze wskazym komentarzem
 
§ 6
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. 
Kalendarze trójdzielne Warszawa
Kalendarze trójdzielne Warszawa