Uchwała: XLVI/495/IV/2004 z dnia 2004-06-15 - pobierz

 

Wprowadza się obowiązek dodatkowego oznaczenia taksówek, posiadających zezwolenia do wykonywania zarobkowego przewozu osób na terenie miasta Poznania, które obejmuje:

1)numer boczny,

2)szachownicę z biało – czarnych kwadratów,

3)herb miasta,

4)napis POZNAŃ,

5)identyfikator kierowcy taksówki,

6)cennik usług przewozowych,

7)hologram zawierający numer licencji oraz numer rejestracyjny pojazdu.

 

 

Numer boczny taksówki jest nadawany w oparciu o wniosek spełniający wymagania ustawowe w sprawie udzielenia licencji na przewóz drogowy osób taksówką, po uprzednim ukończeniu kursu przez przedsiębiorcę lub zatrudnionego kierowcę i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Prezydenta Miasta.

 

 

1.Taksówki osobowe powinny być oznaczone trwale w następujący sposób:

a)z obu stron nadwozia na całej długości przednich i tylnych drzwi szachownica
z biało – czarnych kwadratów o boku 4 cm,

b)na przednich drzwiach ponad szachownicą, lub gdy na to nie pozwala ich konstrukcja na szachownicy, na białym tle numer boczny naklejany czarnymi cyframi ( wysokość cyfr 6 cm, grubość – 1 cm ), poniżej numeru herb miasta, a pod nim napis POZNAŃ umieszczony centralnie wosi drzwi ,

c)z tyłu pojazdu numer boczny o wysokości cyfr 6 cm naklejany na szybie w prawym dolnym narożniku,

d)na przedniej szybie pojazdu w górnym prawym rogu informacja w formie tabliczki z hologramem o5 cm  x 10 cm  zawierająca numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz numer rejestracyjny pojazdu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Taksówki bagażowe powinny być oznaczone w sposób określony w ust. 1 z tym, że oznaczenie znajdujące się na nadwoziu ogranicza się do przednich drzwi. 

3.Dopuszcza się stosowanie dodatkowych, elementów:

a)znaków rozpoznawczych organizacji zrzeszającej taksówkarzy – na tylnej lub przedniej szybie w górnym narożniku,

b)„ radio – taxi ” – na tylnych drzwiach nadwozia.

 

 

Wizerunek herbu miasta umieszczonego na taksówkach powinien być zgodny

z wzorem zamieszczonym w Statucie Miasta.

 

Identyfikator kierowcy taksówki z: imieniem i nazwiskiem oraz fotografią kierowcy  z numerem bocznym taksówki, numerem licencji przedsiębiorcy (przewoźnika drogowego), wydany przez Urząd Miasta Poznania - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. winien być umieszczony wewnątrz taksówki , w miejscu widocznym dla pasażera.

 

 

1.Cennik usług za przejazd, obejmujący:

1)wysokość stawki początkowej,

2)stawkę należności za jeden kilometr przejazdu w dwóch taryfach,

3)stawkę należności za jedną godzinę postoju,

4)według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 niniejszej uchwały,dla pasażera z zewnątrz i wewnątrz pojazdu winien być naklejony na szybie prawych tylnych drzwi.

2.Informacja o cenie umownej – w przypadku jej ustalenia przez przewoźnika drogowego - za usługi w transporcie osób taksówką poza obszarem administracyjnym Miasta Poznania, według wzoru stanowiącego załąnr 4 do niniejszej uchwały, widoczna dla pasażera z zewnątrz i wewnątrz pojazdu winna zostać naklejona na szybie prawych tylnych drzwi.

 

 

1.Tabliczkę informacyjną z hologramem wydaje się po przedstawieniu następujących dokumentów :

-         licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka ,

-         dowodu rejestracyjnego taksówki,

-         świadectwa legalizacji  taksometru.

2.Identyfikator kierowcy taksówki wydaje się  po przedstawieniu następujących dokumentów:

a)w przypadku przewoźnika osobiście wykonującego transport

-          oświadczenia o posiadaniu aktualnych badań lekarskich i psychologicznych,

b)w przypadku pracownika

-          zaświadczenia o posiadaniu aktualnych badań lekarskich i psychologicznych,

-          umowy o pracę lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

 

 

Komentarze  

 
0 # Zawisza 2014-05-19 13:00
Dobry pomysł ! 8)
To powinno obowiązywać w każdych miastach (oznakowanie pojazdu) a nie że Pan Mietek kupi "mietka" C klass i żal mu oklejać fury. Chcesz zarabiać utożsamiaj się z wykonywanym zawodem.
I niech klient wie za ile jedzie. Ogólnie to brak składu i ładu "wolna amerykanka" :-*
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kalendarze trójdzielne Warszawa
Kalendarze trójdzielne Warszawa